So 8.3. Na MDŽ za bledulemi do Rakoveckého údolí

06.03.2014 19:19

Na MDŽ za bledulemi do Rakoveckého údolí:

Odjezd 8.15 ze Staré Osady do stanice Bukovinka, Říčky, hájenka / 3 zóny se šalinkartou /. Asi po kilometru narazíme

na první bledule a kolem říčky Rakovec dojdeme  údolím na další lokality. Dále  půjdeme kolem Borové skály na Junáckou louku a do Bukovinky / možnost občerstvení /. Poslední část vede kolem Křtinského potoka do Bukoviny, rozcestí, kde

nastoupíme na autobus do Brna. Chůze asi 12 km. Na trase se hodně kácí, proto je tam i bláto.

Vede Jitka