Ne 15.12. Horákovský les a Mariánské údolí s Jitkou

16.12.2013 18:10

Sraz v 10 hod. v Mariánském údolí / autobus č. 55 ze Staré Osady /. Půjdeme přes Podolí kolem Smírčího kříže

ke kapličce Mitrovských, dále Horákovským lesem k Muchově boudě a zpět k autobusu. Asi 8 km. výlet se koná za každého počasí.